MACD là gì? Quan trọng thế nào trong Trading


Tin tức

Để có thể nhìn nhận thị trường một cách tổng quan thì việc sử dụng các công cụ kỹ thuật phân tích là rất quan trọng. Một trong các chỉ báo được nhiều người sử dụng giúp các trader có thể dự đoán chính xác sự biến động của thị trường là MACD. Vậy MACD […]

Tháng Tư 29, 2022

Phân loại Tự động hóa kho hàng


Tin tức

Tự động hóa kho hàng gồm có hai loại đó là: tự động hóa vật lý và tự động hóa kỹ thuật số. Mỗi loại sẽ có những thành phần khác nhau cụ thể: Tự động hóa vật lý Là loại tự động liên quan đến các loại thiết bị, máy móc và rô bốt. […]

Tháng Tư 8, 2022